Hoe evenwichtig is jouw levensstijl?

Stel jezelf de volgende vragen. Laat ze zo mogelijk ook beantwoorden door je partner, en bespreek daarna de punten waarover jullie het al dan niet eens zijn.

Omdat het in deze test open vragen betreft, worden deze hieronder weergegeven. Je kunt de vragenlijst ook als Word-document downloaden.

  1. Hoe verdeel jij je tijd tussen werk en thuis?
  2. Hoeveel tijd breng je door met je partner en de kinderen?
  3. Hoe is de kwaliteit van jouw persoonlijke relatie met anderen? Zijn er mensen die je kunt benaderen om emotionele steun te krijgen?
  4. Hoe schat jij de verhouding in tussen het geven en ontvangen van emotionele steun?
  5. Denk je ooit na over de doelen in je leven en onderzoek je periodiek hoe realistisch die zijn?
  6. Hoe goed kun je omgaan met stress en angst?
  7. Heb je belangstelling en activiteiten buiten je werk?

Het kan moeilijk zijn sommige van deze vragen te beantwoorden, maar het is belangrijk na te denken over de problemen die ze opwerpen. Als je antwoorden (en de reacties van je partner) bij jou vragen oproepen, kan het de moeite waard zijn die onderwerpen verder uit te diepen, misschien met de hulp van een coach, een psychotherapeut of andere professional.

Deze test is afkomstig uit het boek Leiderschap ontraadseld van prof dr. Manfred Kets de Vries.

terug naar het testoverzicht