• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Literatuur

Onderstaand een aanbevolen literatuurlijst. De auteur, de titel, het ISBN-nummer en een korte omschrijving van de boeken zijn weergegeven. Gebruik CTRL+F om de lijst snel te doorzoeken. De lijst is tevens als pdf-document te downloaden.

 

J.A. den Boer - Neurofilosofie
ISBN 9789053528990

Samenvatting
Sedert de opkomst van de biologische psychiatrie is er veel veranderd in het denken over de oorzaak van psychiatrische problemen. De rol van intrapsychische factoren, de omgeving en de biologie worden vaak als aparte domeinen behandeld. In dit boek wordt de stelling verdedigd dat een separate indeling in `psyche´, hersenen en omgeving niet langer houdbaar is. Wat is de positie van de neurowetenschappen, en de biologische psychiatrie in het bijzonder, in het mind-brain debat zoals dat in de huidige philosophy of mind gevoerd wordt?
Onze mentale eigenschappen zoals waarneming en geheugen, maar ook onze emoties zijn gegrond in de biologie van de hersenen. In dit boek wordt betoogd dat dit niet betekent dat de oorzaak ervan eveneens gelegen is in de hersenen. De microstructuur van onze hersenen komt tot stand in dialoog met de omgeving. Een verklaring van het ontstaan van psychopathologie in uitsluitend biologische termen is daarom onhoudbaar. De vraag is dan wat de verhouding is tussen determinisme en vrije wil. Zijn psychiatrische patiënten willoos overgeleverd aan hetgeen de cerebrale machinerie hen dicteert? Of is er ruimte voor het concept van de vrije wil, zonder in metafysisch gespeculeer te vervallen? Is het mogelijk van een vrije wil te spreken die het functioneren van de hersenen beïnvloedt of is dit een illusie? Ook aan deze vraagstukken zal in het kader van psychopathie en verantwoordelijkheid aandacht worden besteed. De auteur beoogt te laten zien dat een dichotomiserend denken niet noodzakelijk is en dat er andere manieren zijn om na te denken over de wijze waarop hersenen, subjectieve beleving, cognities, emoties en de omgeving zich verhouden.
Het boek is bedoeld voor psychiaters, psychologen, filosofen, ethici, theologen en artsen.
De reeks Psychiatrie & Filosofie staat onder redactie van prof.dr. G. Glas.

Over de auteur:
J.A. den Boer is hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Lynne MacTaggart  - Het Intentie Experiment
ISBN 9789047706502

Samenvatting
Kunnen je Gedachten De wereld Veranderen?
Wetenschappers uit de gehele wereld hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen dat gedachten en intenties een tastbare energie zijn met het verbazingwekkende vermogen onze wereld te beïnvloeden. We kunnen er ons leven mee focussen, ziekten genezen, steden reinigen en de aarde vernieuwen. Dit is het eerste boek dat niet alleen het wetenschappelijk bewijs van menselijke intentie naar voren brengt, maar ook het eerste dat uitlegt hoe je deze kracht kunt gebruiken, op individueel en op collectief niveau.
Het intentie-experiment is revolutionair: het is het eerste'levende' driedimensionale boek, waarbij de lezers onderdeel zijn van het experiment en waarbij een boek en een website onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het boek vormt zo het middelpunt van een levend en permanent onderzoek.
NEEM DEEL AAN EEN NOG NOOIT EERDER VERTOOND WETENSCHAPPELIJK EXPERIMENT, DAT JE LEVEN VOORGOED KAN VERANDEREN EN LOG IN OP WWWW.THEINTENTIONEXPERIMENT.COM LYNNE MCTAGGART is een 'awardwinning' journaliste en auteur van vijf boeken. Ze treedt op in het vervolg van de film What the Bleep Do We (K)now?!: Down the Rabbit Hole. Bij Ankh-Hermes verscheen in 2004. haar wereldwijde bestseller Het Veld.

Recensie
De auteur is journaliste en werd beroemd met haar eerdere boek 'Het Veld'. De ondertitel van dit nieuwe boek 'Kunnen je gedachten de wereld veranderen?' was in de oorspronkelijke versie geen vraag, maar de aanbeveling om je gedachten inderdaad zo te gebruiken. De schrijfster heeft veel onderzoeksresultaten verzameld, die doen 'vermoeden dat bewustzijn een soort substantie is die zich tot ver buiten de grenzen van het lichaam uitstrekt in feite een sterk geordend energieveld met het vermogen om fysische materie te veranderen'. Naast deze collectie van bewijsmateriaal heeft de auteur ook door eigen experimenten in samenwerking met wetenschappers onderzocht hoe men gebeurtenissen (zoals het verloop van een genezingsproces) kan beïnvloeden door aandacht (bijv. via gebed of meditatie) of door intentie, d.w.z. het beogen van een specifiek resultaat (magie). Er zijn aanwijzingen dat een dergelijke invloed zelfs terugwaarts in de tijd kan plaatsvinden. Ook aan negatieve beïnvloeding (zoals bij voodoo) wordt aandacht besteed. Achterin het boek worden aanwijzingen gegeven voor lezers die zelf willen experimenteren, thuis of als deelnemer aan het wereldwijde 'intentie experiment' van de auteur via haar website. Met literatuurlijst en register; kleine druk.

 

Li Hongshi - Je hart thuisbrengen
ISBN 9789055992560

Samenvatting
We willen allemaal gezond, fit en in balans zijn. We zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en eten gezond. Maar ondertussen leiden we een druk bestaan. Gevangen in de ratrace hollen we onszelf letterlijk en figuurlijk voorbij. We verspillen kostbare levensenergie en verliezen langzaam maar zeker de grip op wie we werkelijk zijn. We worden geleefd in plaats van te leven!
Door zeven eenvoudige vragen te stellen weet Li Hongshi je weer terug te voeren naar je kern: Ken je jezelf? Waar ben je? Wie ben je? Heb je de regie over jezelf? Schenk je jezelf aandacht? Hoeveel tijd is echt van jou? Is je hart waar het thuishoort? Vragen die nieuwe perspectieven bieden, je bewust maken en de vensters open zetten zodat frisse lucht naar binnen kan stromen.
Ontdek de ongekende mogelijkheden die je hebt om voluit en bewust te leven. Leer je lichaam van binnenuit kennen en wordt een expert in het beheer van je Qi (levensenergie). Li Hongshi moedigt je aan om de verantwoordelijkheid voor je gezondheid in eigen hand te nemen. Vanuit meer dan 20 jaar ervaring als internationaal qigongleraar, laat hij je vele manieren zien om lichaam en geest te verbinden en je Qi te laten stromen.
Li Hongshi weet je door zijn heldere schrijfstijl en benaderingswijze actief bij het onderwerp te betrekken en daagt je uit om jezelf te verrassen. Persoonlijke ervaringen, praktijkvoorbeelden en oefeningen wisselt hij af met duidelijke toelichtingen. Dat maakt dit boek veelzijdig en toegankelijk. Je hart thuisbrengen is een liefdevol en inspirerend boek voor iedereen die zich met hart en ziel wil verbinden met zichzelf, de maatschappij, de natuur, de wereld en het universum.

Recensie
In zeven hoofdstukken worden adviezen gegeven om gezond en bewust te leven. De auteur is de internationale Chinese Qigong leraar, Li Hongshi, die de lezer aanmoedigt om de verantwoordelijkheid voor de gezondheid in eigen hand te nemen. Hij doet dit door zeven vragen te stellen: Ken je jezelf? Waar ben je? Wie ben je? Heb je de regie over jezelf? Schenk je jezelf aandacht? Is je hart waar het thuishoort? Hoeveel tijd is echt van jou? De adviezen zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen en deze ervaringen zijn als zodanig heel herkenbaar. Het gaat om je eigen levenskracht, de Qi in eigendom te nemen en zo het hart thuis te brengen (zie titel). Enkele oefeningen begeleiden de theorie. Jammer dat door de aaneenschakeling van teksten de oefeningen er niet uitspringen. Paperback met vrij kleine, compacte druk; geen bibliografie.

 

Jos de Mul - Onderweg naar Homo sapiens 3.0
ISBN 9789047706502

Samenvatting
In Kunstmatig van nature bespreekt Jos de Mul de betekenis van recente ontwikkelingen in de robotica, neurowetenschappen en biotechnologie voor ons zelfbegrip en dagelijks leven. Wat te denken van de Japanse humanoïde robot Miim, ontworpen door Kazuhito Yokoi, die kan dansen, zingen en kleding showen op de catwalk? Zullen dergelijke robots dankzij erotische programmatuur, net als in de sciencefiction-serie Real Humans, een commercieel succes worden?
Of neem het experiment van de Amerikaanse neurowetenschapper Miguel Nicolelis die elektroden in de hersenen van een resusaapje heeft aangebracht om de neuronenactiviteit tijdens zijn bewegingen te registeren. De aldus verkregen informatie brengt via het internet elders in de wereld de robot CB-I in beweging. Een kleine stap voor de robot, maar een gigantische sprong voor het aapje - en mogelijk in de nabije toekomst ook voor dwarslaesiepatiënten.
Op biotechnologisch gebied heeft men alternatieven ontwikkeld voor het DNA, het 'bouwplan' van al het leven. Terwijl de evolutie ooit bestond uit natuurlijke selectie, betreden we met deze alien genetics het tijdperk van kunstmatige selectie. Mogen we hiermee planten, dieren en mensen 'verbeteren'? Deze nieuwe technologieën vergroten niet alleen onze kennis van het leven op aarde - ze zijn allang begonnen dat leven fundamenteel te transformeren. Wie we zijn en wat we willen worden, is meer dan ooit een open vraag, een opgave. Zijn wij, 'de eeuwig toekomstigen' volgens Nietzsche, onderweg naar Homo sapiens 3.0?

 

André Aleman - Het seniorenbrein
ISBN 9789045027630

Samenvatting
We maken ons allemaal wel eens zorgen over ons geheugen en ons verstand, zeker als we de vijftig gepasseerd zijn. De achteruitgang van het menselijk brein begint al vroeg maar is minder erg dan we soms denken. Sterker nog: een ouder brein is stressbestendiger en kan beter omgaan met complexe situaties dan een jong brein. Het seniorenbrein is een verfrissend en zeer informatief boek over wat er in ons hoofd gebeurt als we ouder worden. Het vertelt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten welke veranderingen je kunt verwachten en waarom, hoe je de voortekenen van alzheimer kunt herkennen, en hoe je zelf van alles kunt doen om je hersenen gezond te houden.

Recensie
Vanaf het vijftigste en zeker na het 65ste jaar veronderstellen wij alleen maar achteruitgang van onze hersenfunctie. Deels klopt dat. Er verdwijnen cellen evenals verbindingen in de hersenen. Het geheugen neemt af, de concentratie wordt minder en het denkvermogen gaat trager. Toch is niet alles kommer en kwel. De neuropsycholoog Aleman geeft aan hoe wij stressbestendiger en minder emotioneel worden. Aan de hand van onderzoeken en voorbeelden geeft hij hoop en tips om zo lang mogelijk goed te blijven functioneren. Het gaat over anatomische veranderingen in het verouderende brein, over mild cognitieverlies; hormonale veranderingen in de hersenen en wat wij er aan kunnen doen met voeding; beweging; geestelijke activering en dergelijke. Hoewel 'Hersenspinsels' (2011)* van hem nog beter was, is ook dit boek zeer informatief en gemakkelijk leesbaar. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit, eindnoten, een literatuuropgave en register. Een goed leesbaar boek over het verouderende brein dat past naast Swaabs 'Wij zijn ons brein' (2008)**.

M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater

 

Het gelijk van SpinozaAntonio Damasio - Het gelijk van Spinoza
ISBN 9789028423787

Gevoelens als vreugde, verdriet, jaloezie en angst zijn onlosmakelijk verbonden met ons bestaan. Antonio Damasio toont aan dat ze zelfs essentieel zijn voor rationeel gedrag. Dankzij zijn jarenlange ervaring met patiënten met hersenbeschadigingen kan hij laten zien waarom gevoelens en de onderliggende emoties van vitaal belang zijn om culturele prestaties te leveren – ja, zelfs om in leven te blijven. In zijn eerder verschenen De vergissing van Descartes rekende Damasio af met het eeuwenoude idee van de scheiding tussen lichaam en geest. In Het gelijk van Spinoza gaat hij een stap verder en werpt hij een nieuw licht op de filosofie van Spinoza, die lichaam en geest zag als een samenhangende eenheid, en rationaliteit, emoties en gevoelens intuïtief beschouwde op een wijze die pas door de moderne neurologie kon worden aangetoond.

Recensie(s)
Een belangrijk boek. Damasio, neurobioloog van grote klasse, gaat in dit boek verder op de weg die hij in zijn eerdere boeken, 'De vergissing van Descartes' (1995) en 'Ik voel dus ik ben' (2001), was ingeslagen. Stap voor stap en altijd helder laat hij zien hoe menselijke gevoelens en de onderliggende emoties kunnen worden begrepen vanuit de neurobiologie. En gaandeweg werpt hij een nieuw licht op het denken van Spinoza, die in zijn 'Ethica' een systeem ontwikkelde dat verrassend veel lijkt op wat Damasio vanuit een heel ander vertrekpunt heeft bereikt. Het boek is bepaald niet eenvoudig, maar vereist geen specifieke voorkennis. Bevat bijlagen, uitvoerige noten, woordenlijst en index.

 

De KickSusanne Piët - De Kick: beter dan geld, waardering of status
ISBN 9789089650849

Dragracers doen het voor de voor de kick. Mensen nemen enorme tatoeages, doen aan kinky seks, allemaal voor de kick. Het is ook de verklaring, zo niet het excuus, van menig crimineel: "Nee, edelachtbare, het ging niet om het geld, het ging om de kick." Maar waarom? Waarom zou je in een televisieprogramma voor vijf miljoen mensen voor gek gaan staan? Waarom zou je geld betalen om vastgebonden aan een elastiek in een ravijn te springen? Wat is dan precies die "kick"? De kick is een gezochte sensatie. Je krijgt hem door je grenzen te verleggen en zo tot een pieksensatie te komen die met intens geluk wordt geassocieerd. Je kunt deze ervaring "kopen", bijvoorbeeld in de vorm van drugs, een extreme ervaring of een goksensatie. Als jij je kick echter zelf maakt (en dat kan iedereen), krijg je een ervaring die veel langer duurt, en veel intenser en bevredigender is dan de koopbare variant. Door te investeren in het verleggen van je persoonlijke grenzen kun je werkzame stoffen aanmaken, die nergens te koop zijn. Met de formule in dit boek kun je jezelf belonen met iets dat beter is dan geld, status of waardering: jij wordt je eigen energiecentrale! * Uitleg over de theorie en praktijk van de achtergrond en werking van een kickbeleving. * Inclusief interviewfragmenten met ervaringsdeskundigen: onder andere sporters, ondernemers, performers. * Met praktisch instrument voor motivatiemanagement: de gouden kickformule. Dr. Susanne Piët is adviseur in communicatiestrategie en emotiemanagement. Daarnaast is zij veelgevraagd spreker en voorspelt zij trends. Zij promoveerde als psycholoog in emotie en motivatieleer. Zij is auteur van onder andere Emotiemarkt (Managementboek van het jaar 2004), Emotiemanagement en De emocode.

[terug naar boven]

 

Society 3.0Ronald van den Hoff - Society 3.0
ISBN 10 9081693514 / ISBN 13 9789081693516

Ben jij een wereldmens?
Society 3.0 is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. Society 3.0 biedt visie en vraagt om visie. Alles in dit lekker leesbare boek draait om jou als wereldmens en jouw rol in Society 3.0, een aanlokkelijk perspectief.

Durf jij het nog grotendeels regenteske Nederland aan te pakken?
Deel 1 brengt je verbijstering en onbehagen, met scherpe ironische observaties van ongelooflijke maar ware schaamteloosheden in onze maatschappij. Hier moet iets gebeuren.

Voeg jij waarde toe met behulp van internet en de sociale media?
In deel 2 rolt Internet als een tsunami over je heen. Als we op deze golf goed surfen dan creëren we de transitie van productieketens naar waardenetwerken; met wereldmensen als de sociaal ondernemende knooppunten. Waardecreatie door dynamische peer-to-peer verbindingen: zo bouwen we samen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Die heet Society 3.0 en bevat de Interdependente Economie als niet te stuiten krachtbron. De grote les: wees zoveel mogelijk jezelf, en knoop de eigen-aardigheden van je medemensen creatief en constructief aan elkaar.

Bouw je mee aan vernieuwende organisatievormen?
Deel 3 promoveert jou tot mee-maker van Organisatie 3.0. Het bevat praktische lessen voor wereldmensen die zich vandaag al kunnen manifesteren als visiegedreven leiders.

[terug naar boven]

 

Wij zijn ons breinDick Swaab - Wij zijn ons brein; van baarmoeder tot Alzheimer
ISBN10 902543522X

Dick Swaab werd wereldberoemd met zijn werk over sekseverschillen in de hersenen. Toen hij ontdekt had waar in het brein homoseksualiteit gelokaliseerd kan worden, werd hij zelfs controversieel met zijn onderzoek, waarvan na afloop alle critici moesten toegeven dat ze fout hadden gezeten. Want die ontdekking was maar een klein onderdeel van de kern van het onderzoek: het feit dat al in de baarmoeder vrijwel alles al vast staat waarmee we "wat ons brein betreft" de rest van het leven mee te maken zullen krijgen.

Over Dick Swaab:
Professor Dick Swaab heeft zich met creativiteit, gedrevenheid en idealisme ingezet voor het hersenonderzoek. Hij heeft zich daarmee buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de bloei van de wetenschappen.
Jury akademiepenning 2008

Maar als ik op een gegeven moment zou accepteren dat er sekseverschillen bestaan op zulke fundamentele punten als de samenstelling van de hersenen, dan ben ik uitgepraat als feministe.
Joke 't Hart

Kwade homo's zaten aan de verkeerde kant.
Gay Krant

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier waar je je leven lang niet meer vanaf komt. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Na een leven lang onderzoek naar de werking van het menselijk brein is Swaab de autoriteit. Hoe zit dat nou precies met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, en valt homoseksualiteit te verklaren, en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapie, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein. Ook schrijft Swaab over wat er mis kan gaan: hersenbeschadiging, ziektes, psychische problemen en bijna-doodervaringen. Dit is het boek over het brein: van de basisbegrippen (wat zijn gedachten, hoe maken we beslissingen, hoe kan ons gedrag worden verklaard?) tot en met het meest geavanceerde onderzoek (hoe zijn defecten in de hersenen in de toekomst te repareren en hoe zijn hersenziektes te genezen?). Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.

Dick Swaab is hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en was dertig jaar lang directeur van het Nederland Instituut voor Hersenonderzoek. Hij schrijft voor een breed scala aan kranten en tijdschriften: van Nature tot en met NRC Handelsblad.

NBD|Biblion recensie
De auteur, hersenonderzoeker, publiceert regelmatig in diverse kranten en tijdschriften. In de jaren zeventig kwam hij in het nieuws door zijn destijds hevig omstreden onderzoek naar hersenverschillen tussen de seksen, en tussen homo- en heteroseksuelen. Swaab is er nog altijd van overtuigd dat de basis voor menselijk gedrag in de eerste plaats in de hersenen gelegen is, maar inmiddels is dat, dankzij geavanceerd neurobiologisch onderzoek, geen taboe meer. Dit onderzoek vormt de basis voor het beeld dat dit boek geeft van de werking van de hersenen. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde, zoals seksuele differentiatie, puberteit, veroudering, Alzheimer en geheugen, maar ook zaken als moreel gedrag, spiritualiteit en religie. Natuurlijk is er ook aandacht voor stoornissen, ziekten en therapieën. Een veelomvattend boek waarin een serieus geïnteresseerd algemeen publiek antwoord kan vinden op veelgestelde hersenvragen, terwijl het boek, dat een uitvoerig register (maar geen literatuuropgave) bevat, ook voor professioneel geïnteresseerden een basis biedt om hun kennis te actualiseren en uit te breiden.

[terug naar boven]

 

De blauwe oceaan W. Chan Kim/R. Mauborgne -
De blauwe oceaan: creatieve strategie voor nieuwe, concurrentievrije markten

ISBN10 9025428312

Bedrijven hebben altijd groei gezocht in concurrentievoordeel, meer marktaandeel en/of differentiatie. In de toekomst zullen volgens Kim en Mauborgne deze en andere aspecten van concurrentiestrategie geen winstgroei meer opleveren.

De blauwe oceaan is de neerslag van hun ideeën over concurrentie en de toekomst van het bedrijfsleven. De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot een bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten voor creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnen marktgebieden: blauwe oceanen. Deze vorm van waarde-innovatie kan een voorsprong van meer dan tien jaar op de concurrentie inhouden. De tot de verbeelding sprekende, uitgewerkte voorbeelden in dit boek zijn onder meer Cirque du Soleil en JCDecaux. De blauwe oceaan is gebaseerd op analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke strategische waarde-innovatie realiseerden. Kim en Maubrogen hebben deze analyse omgezet in een degelijk, bondig betoog met concrete aanbevelingen om blauwe oceanen te ontdekken of te ontwikkelen.

NBD|Biblion recensie
In hun boek richten de auteurs zich tegen de gangbare manier waarop er (doorgaans) concurrentie wordt bedreven. Volgens de auteurs heeft het geen zin meer om concurrenten aan te pakken met lage prijzen, een overvloed aan vestigingen of andere agressieve methoden. Immers, de markt is overvol en volgens die reguliere methoden bereik je slechts dat de winst kleiner uitvalt. Beter is het om te komen tot het creeren van nieuwe markten, een nieuwe vraag en derhalve nieuwe groei. Die methode noemen de auteurs 'de blauwe oceaan'. Aangeraden wordt vooralsnog naar perspectieven te kijken en niet naar de cijfers. Kortom: een alternatieve, creatieve en nogal 'zachte' aanpak. In beginsel schuilt er veel waarheid in deze visie. De afgelopen decennia concurreerden de ondernemingen elkaar kapot. De huidige weg is een heilloze weg. Het goed leesbare boek bevat dan ook tal van goed bruikbare suggesties, nieuwe invalshoeken en een frisse concurrentie-aanpak. Het oordeel moet luiden dat deze nieuwe strategie dan ook een kans zou moeten krijgen. Geschikt voor een redelijk omvangrijke doelgroep van middelgrote en grotere ondernemers.

[terug naar boven]

 

Als Disney de baas was in uw ziekenhuisFred Lee - Als Disney de baas was in uw ziekenhuis
ISBN 9789035230538

"Dit meesterwerk van de door verpleegkundigen (moeder én echtgenote) omringde Fred Lee, stelt daadwerkelijk de perceptie en beleving van de cliënt centraal. Uiterst leerzaam voor dokters die zelf nooit patiënt zijn geweest."
Prof.dr. Armand Girbes, hoofd afdeling IC volwassenen en voorzitter divisie IV VU MC

"Lee's aanpak leert ons dat goed gastheerschap niet zomaar een slim trucje is, maar een houding waardoor we ons veel meer betrokken voelen bij de kern van ons werk. Daar kan ons ziekenhuis alleen maar voordeel van hebben."
Jaap van den Heuvel, voorzitter raad van bestuur Reinier de Graaf Groep

"Tevredenheid van patiënten hangt naast de kwaliteit van de medische zorg af van de manier waarop de zorg wordt aangeboden. Gastvrijheid en aandacht zijn daarbij kernbegrippen. Fred Lee zet dit op inspirerende wijze neer. Dit boek is daarmee een belangrijke stap in het verbeteren van onze klantgerichtheid."
Marjanne Sint, voorzitter raad van bestuur Isala klinieken

"Een heerlijk boek waarin het echt gaat om de patiënt. Iedereen die in de zorg werkt, zal genieten van de herkenbare voorbeelden en anekdotes. Fred Lee weet op boeiende wijze verband te leggen tussen compassie voor de patiënt, excellente organisaties en het verkrijgen van loyale patiënten."
Tjitske Binkhorst, manager Patiënt-op-1, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO

"Het zoveelste boek over patiëntvriendelijkheid? Het zoveelste boek over respectvolle bejegening? Integendeel! Fred Lee biedt concrete, vernieuwende en inspirerende handvatten om hoffelijkheid in elke vezel van een ziekenhuis te verankeren. Een must als je goede zorgverlening een warm hart toedraagt."
Klaas Soesbeek, senior adviseur kwaliteit, Groene Hart Ziekenhuis

NBD|Biblion recensie:
Disneyland staat symbool voor gastvrijheid en klantvriendelijkheid. Dit boek onderzoekt wat we kunnen leren van de organisatie van Disneyland voor de wijze waarop we onze ziekenhuizen organiseren. Het boek behandelt onderwerpen als: wat betekent echte aandacht voor de patiënt voor de organisatie, waarom klanttevredenheidscores vaak niets zeggen, hoe worden patiënten loyale patiënten in plaats van tevreden patiënten? Centraal in dit boek staat het begrip hoffelijkheid. Hoffelijkheid staat boven efficiency, sterker nog: hoffelijkheid bevordert uiteindelijk de efficiency. In negen hoofdstukken beschrijft de auteur de onderwerpen die van ziekenhuizen, zorgorganisaties, excellente organisaties maken. Door thema's als: de beperkingen van het meten; creëer een klimaat van ontevredenheid, want dat vormt aanleiding tot verbeteringen; gebruik geen bonussen; decentraliseer, ontstaat een andere kijk op de organisatie van onze zorg. De auteur werkte aanvankelijk in een ziekenhuis en is nu manager bij Disneyworld.

[terug naar boven]

 

De snelheid van vertrouwenStephan M.R. Covey - De snelheid van vertrouwen
ISBN 9789047000877

Vertrouwen is voor velen nog altijd ontastbaar, soft en een sociale waarde, maar volgens Stephen M.R. Covey is vertrouwen een keihard economisch meetbaar managementinstrument. Hij legt uit waarom vertrouwen de kritische succesfactor is van de nieuwe economie. Vervolgens laat hij zien hoe u dat vertrouwen wekt en geeft, zowel aan uw medewerkers als aan uw klanten, aandeelhouders en andere belanghebbenden, waardoor uw organisatie meer snelheid maakt, minder kosten heeft, meer omzet behaalt en u en uw medewerkers bovendien meer energie krijgen. Aan de hand van dertien eigenschappen en vijf cirkels van vertrouwen geeft Covey een routekaart om vertrouwen op elk niveau te bereiken, om te werken aan karakter en competenties, geloofwaardigheid te versterken en om een leiderschap te ontwikkelen dat inspireert tot vertrouwen.

NBD|Biblion recensie:
De auteur introduceert 'vertrouwen' als succesfactor voor ondernemen. Met vele voorbeelden geeft hij aan dat een groter vertrouwen de kosten vermindert en de snelheid van het werkproces verhoogt. Hij maakt bij analyses gebruik van vijf cirkels van vertrouwen. Deze werken 'van binnen naar buiten': het begint bij vertrouwen in jezelf, gevolgd door relatievertrouwen, organisatievertrouwen, marktvertrouwen en tot slot maatschappelijk vertrouwen. In de eerste cirkel zijn vier kernen van belang: integriteit, intenties, capaciteiten en resultaten. Vervolgens heeft gedrag een belangrijke sleutelrol. Dertien gedragingen worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld: recht door zee zijn, respect tonen, transparantie creëren, fouten rechtzetten, loyaliteit tonen, resultaten boeken, en jezelf verbeteren. De vier kernen en dertien gedragingen kun je dan toepassen op de volgende drie cirkels. Het boek is goed leesbaar, bevat veel voorbeelden en helder taalgebruik en is bruikbaar voor een bredere doelgroep dan alleen managers.

[terug naar boven]

 

De toekomst van werkAjiedj Bakas en Martijn van der Woude - De toekomst van werk
ISBN 9789085161554

Leiderschap verandert en het aantal managers neemt af. Wat zijn banen van de toekomst? Welke branches verdwijnen en welke nieuwe ontstaan er? Welke toekomst hebben organisaties in het MKB en multinationals? Hoe worden we straks beoordeeld en beloond voor werk? Hoe worden we gemotiveerd? Hoe vindt werving van personeel plaats? Waardoor wordt straks je promotie bepaald?

Er komt een andere toekomst voor sociale zekerheid; vakbonden en werkgeversorganisaties eroderen. Leren wordt anders. Welke toekomst hebben freelancers? Hoe organiseer je je arbeidzame leven als je 120 jaar oud wordt in perfecte conditie? Komen gilden terug? Technologie verandert werk ingrijpend, bijvoorbeeld de baan van de secretaresse, maar ook in fabrieken werken straks meer robots dan mensen. De snelheid van veranderen groeit. Hoe word je 'employee of choice' in deze nieuwe tijd? Hoe verlopen twee carrières in een huwelijk straks? Hoe functioneert de expat van de toekomst?

In dit boeiende nieuwe boek, met een aantal zelftests, bundelen trendwatcher Adjiedj Bakas en HR-professional Martijn van der Woude acht megatrends over de toekomst van werk. Met een agenda voor de toekomst: waar moet je morgen aan beginnen om klaar te zijn voor de toekomst?

Martijn van der Woude (1969) is oprichter en algemeen directeur van PiCompany. PiCompany is internationaal actief op het gebied van online assessment instrumenten en marktleider in Nederland. Martijn van der Woude is gespecialiseerd in het verbinden van bedrijfsprocessen aan de HR-cyclus, waarmee PiCompany haar klanten helpt blijvend resultaatgericht te worden. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten die inspelen op trends en wereldwijde ontwikkelingen. Eerder bracht hij de bestsellers Coachen op gedrag en resultaat en Coachen op prestatie en resultaat uit.

Adjiedj Bakas (1963) werd uitgeroepen tot Trendwatcher van het Jaar 2009 en Zwarte Zakenman van het jaar 2008. Hij geldt als 'eminent' (De Wereld Draait Door), 'prominent' (De Volkskrant), 'laagdrempelig' (De Telegraaf), 'Europa's beste trendwatcher' (Story), 'goed onderbouwend' (NRC Handelsblad), 'de verpersoonlijking van vooruitgang' (Elsevier), 'een top-10 spreker' (Management Team), 'niet alledaags' (Intermediair), 'origineel' (Elle), 'bijzonder' (Linda), 'spannend' (Esta) 'optimistisch' (CNN), 'inspirerend' (BBC), 'provocerend' (Het Parool) en 'vrolijk' (Trouw). Door de lezers van het blad 'Sprout' werd hij uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mannen onder de 50.

[terug naar boven]

 

Uw brein als medicijnDr. David Servan Schreiber - Uw brein als medicijn
ISBN 9789021538495

Diep in de hersenen zit een deel dat ons gevoel, humeur, gedrag, bloeddruk, ons immuunsysteem, kortom alles wat met ons welbevinden te maken heeft, beheerst: het emotionele brein. Door controle te krijgen over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angsten of depressie zelf te genezen. Vanuit deze nieuwe, opzienbarende benadering beschrijft Dr. David Servan-Schreiber zeven natuurlijke behandelwijzen, die uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen. Zijn methode is gebaseerd op baanbrekend onderzoek in het Shadyside Hospital van de gerenommeerde Universiteit van Pittsburgh en biedt een effectief alternatief voor de vaak langdurige en ingrijpende behandelingen als psychoanalyse en antidepressiva.

[terug naar boven]

 

Het slimme onbewusteDr. Ab Dijksterhuis - Het slimme onbewuste
ISBN 9789035129689

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt.
Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden.
Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ab Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

[terug naar boven]

 

Minder moeten, meer flowJan Bommerez - Minder moeten, meer flow
ISBN 9789077341315

De inspirerende kracht van Flow. Zeven jaar geleden verscheen de eerste druk van Flow en de kunst van het zakendoen, waarvan inmiddels 20.000 exemplaren zijn verkocht. Het vervolg, Minder moeten, meer flow, richt zich op een breder publiek. Het is een gepassioneerde oproep aan de lezer om opnieuw de magie uit zijn kinderjaren te ontdekken, om los te komen van beperkende overtuigingen en patronen, om meer vrijheid en flow te kennen in het leven. Wat we echt zijn is wat overblijft als alle defensiemechanismen wegvallen en ons hart totaal open is: we zijn dan ons essentiële zelf. In flow ervaren we ons essentiële zelf. We zijn totaal aanwezig bij iemand, we gaan helemaal op in de sport die we beoefenen, het boek dat we lezen of de film die we bekijken. In flow ervaren we spontaan liefde en dankbaarheid: we zijn blij zonder reden. Dit boek wijst de lezer op sprankelende wijze de weg naar de flow-staat.
Jan Bommerez woont in Californië en werkt als professioneel trainer en consultant in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Zijn lezingen over het menselijk potentieel hebben duizenden verkopers, managers en ondernemers geïnspireerd.

[terug naar boven]

 

Godinnen in elke vrouwJean Shinoda Bolen - Godinnen in elke vrouw
ISBN 9041701931

De onafhankelijke Artemis, de sensuele Aphrodite, de spirituele Hestia: herkent u zichzelf in een van deze typen, misschien deels, misschien in een combinatie ervan? Jean S. Bolen laat een nieuwe psychologie van de vrouw zien op basis van Jungs archetypen en de kleurrijke vrouwbeelden uit de klassieke mythologie. Haar inzichten nodigen uit tot een inspirerende ontdekkingsreis, niet alleen door uw eigen persoonlijkheid maar ook door die van anderen.

"Een zeer boeiend boek. ie kunt een psychologisch portret van jezelf maken, waaruit valt af te lezen watje in jezelf moet activeren om tot bloei te komen."
Elsevier

[terug naar boven]

 

Boeddha, de weg naar verlichtingDeepak Chopra - Boeddha, de weg naar verlichting
ISBN 9789025957827

Deepak Chopra vertelt meeslepend het inspirerende levensverhaal van een van de belangrijkste figuren uit de spirituele geschiedenis: de Boeddha. Het is het bijzondere verhaal van een prins die macht en rijkdom opgaf om het pad van wijsheid en verlichting op te gaan. Zijn diepzinnige inzichten werden overal verspreid, en door zijn invloed veranderde de wereld. Siddharta was een jonge, getalenteerde en veelbelovende man voor wie een grote toekomst in het verschiet lag. Opgesloten als hij was in het koninkrijk van zijn vader, werd hij onrustig. Zijn sterke verlangen dreef hem op de vlucht naar de wereld buiten het koninkrijk. Zo begint een meeslepend verhaal over liefde, erotiek, moord, verlies, overgave en verlichting: een gang van de ruwe aardse naar de spirituele wereld.
Chopra brengt door zijn eigen vertelling van dit unieke leven de Boeddha dichter bij ons. Deepak Chopra is een van de belangrijkste leraren die de oosterse wijsheden doorgeeft aan de westerse wereld en auteur van talloze bestsellers.
Een meeslepende levensroman over de Boeddha.

[terug naar boven]

 

Flow en de kunst van het zakendoenJ. Bommerez & K. van Zijtveld - Flow en de kunst van het zakendoen: 7 vitale inzichten over moeiteloos ondernemen en wonderbaarlijke resultaten
ISBN 9080515612

Dit boek is geschreven voor iedereen die zijn leven wil verrijken. Naast inspirerende verhalen biedt het een scala aan informatie en praktische oefeningen. De auteurs nodigen de lezer uit om bewuster om te gaan met de balans tussen zijn en doen, taak- en mensgericht en binnen en buiten, alle elementen van de flowbenadering die bekend is geworden door de Hongaars/Amerikaanse auteur Csikszentmihalyi. In dit boek komt de lezer zichzelf regelmatig tegen. Al lezende komt hij er achter wat hem bezielt en van de blokkades die aanwezig zijn om voluit te leven. Dit inzicht is het begin om praktisch aan de slag te gaan. Voor wie dat doet is voortgang in ieder aspect van het leven mogelijk. Het is een kwestie van willen.

[terug naar boven]

 

Winnen, zo doe je datJack & Suzy Welch - Winnen, zo doe je dat
ISBN 9027498172

Jack en Suzy Welch beschrijven op een persoonlijke en eerlijke manier waarom winnen in het bedrijfsleven essentieel is. Ze bespreken zowel interne als externe factoren die van belang zijn; van het kiezen van de geschikte leiders binnen je bedrijf tot het bepalen van je strategie ten aanzien van concurrenten. Ook het managen van je carrière komt aan bod.
Jack en Suzy Welch vormen een uniek auteursechtpaar. Jack maakte van General Electric de belangrijkste en succesvolste onderneming ter wereld en werd uitgeroepen tot 'manager van de 20e eeuw'. Suzy werkte jarenlang als hoofdredacteur van het beste businesstijdschrift ter wereld, de Harvard Business Review, totdat tijdens een interview tussen hen een vonk oversloeg. In Winnen brengen zij hun unieke kennis over management en managementtrends samen.

"Jack Welch weet zijn zelfvertrouwen en eigen kunnen aardig te relativeren."
Intermediair

[terug naar boven]

 

De zeven eigenschappen van effectief leiderschapStephen R. Covey - De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
ISBN 9025414893

Stephen R. Covey, directeur van het Covey Leadership Center in Utah, heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Covey leert managers hoe zij de kwaliteiten van hun persoonlijke leven, van hun producten, diensten en organisaties kunnen verbeteren. De leider van de toekomst heeft een open oog voor zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over principes van zelfsturing.

[terug naar boven]

 

Leiderschap ontraadseldManfred Kets de Vries - Leiderschap ontraadseld
ISBN 9052614997

Wat is uw stijl van leidinggeven? Of u nu werkt op de werkvloer, of in een mooi kantoor op de hoek van de bovenste etage van een wolkenkrabber: Wat hebt u vandaag gedaan om effectiever op te treden als leider? Geeft u het goede voorbeeld? Manfred Kets de Vries vat in dit praktische boek zijn ervaringen als adviseur samen. Leiderschap ontraadseld is interactief bedoeld, een werkboek, met vragenlijsten en oefeningen voor zelfbeoordeling die het proces voor reflectie van managers moeten vergemakkelijken. Ondanks deze praktische inslag is geen sprake van eenvoudige recepten. Het boek doet een poging tot onderzoek naar de essentie van leiderschap vanuit een klinische benadering van organisatievraagstukken en gelardeerd met beeldende anekdotes.

[terug naar boven]

 

Evolutionair LeiderschapPeter Merry - Evolutionair Leiderschap
ISBN 9069637103

De in Nederland werkzame Britse trainer Peter Merry presenteert in dit boek een nieuw leiderschapsmodel dat tegemoetkomt aan de huidige vraag naar een holistische visie op een complexer wordende samenleving. In Evolutionair leiderschap verwerkt hij theorieën van onder anderen Ken Wilber, Don Beck en Peter Senge tot een model van leiderschap dat niet alleen zijn toepassing zal vinden in het bedrijfsleven, maar ook in maatschappelijke en persoonlijke leven.

"Lees het en wees klaar om verantwoordelijkheid te nemen."
Herman Wijffels

[terug naar boven]

 

Emotionele intelligentie in de praktijkDaniel Goleman - Emotionele intelligentie in de praktijk
ISBN 902541365X

Voor dit nieuwe boek, dat een 'vervolg' is op de wereldwijde megaseller Emotionele intelligentie, onderzocht Goleman het effect dat emotionele intelligentie in bedrijven kan hebben. Hij toont aan hoe het succes van een bedrijf samenhangt met het onderkennen en goed hanteren van emoties. Voor een goed bedrijfsresultaat zijn de emotionele vaardigheden van elke medewerker essentieel. En het goede nieuws is dat emotionele intelligentie te leren valt! Aan de hand van gesprekken met managers, bestuurders en mensen op de werkvloer van bedrijven in heel de wereld, beschrijft Goleman een nieuw paradigma voor het bedrijfsleven. Hij ontdekt dat vaardigheden zoals "onszelf en anderen juist kunnen beoordelen" steeds belangrijker worden in het bedrijfsleven.

[terug naar boven]

 

Maak een fan van uw klantKenneth Blanchard en Sheldon Bowles - Maak een fan van uw klant
ISBN 9025408125

'Uw klanten zijn alleen maar tevreden omdat hun verwachtingen niet hooggespannen zijn en omdat niemand het beter doet. Tevreden klanten hebben is tegenwoordig niet meer genoeg. Wilt u echt een bloeiend bedrijf, maak dan van uw klanten enthousiaste fans.'
Dit is in het kort het advies dat de nieuwe districtsmanager in Maak een fan van uw klant op zijn eerste werkdag te horen krijgt. Zijn verhaal wordt verteld als een parabel, net als in de boeken van de One Minute Managers. Ken Blanchard en Sheldon Bowles geven u eenvoudige maar doeltreffende aanwijzingen hoe u een visie kunt ontwikkelen, hoe u leert wat de klant nou precies wil en hoe u effectieve systemen kunt opzetten waardoor het programma om van klanten dolenthousiaste fans te maken een blijvend succes wordt. In het boek staan talloze tips en vernieuwende technieken waardoor verkoopleiders in elke branche van hun klanten niet alleen kopers maar ook dolenthousiaste fans maken.

[terug naar boven]

 

De Orka awardKenneth Blanchard - De Orka award
ISBN 9025417639

Bij een orka denkt u waarschijnlijk aan een gevaarlijke killer, maar toch laten deze slimme dolfijnen zich maar wat graag kunstjes aanleren. Hoe doe je dat? Laat je ze eerst verhongeren en dan reiken naar een visje? In een gesprek met een orkatrainer leren we over vertrouwen kweken, goed gedrag prijzen en verkeerd gedrag corrigeren. Kenneth Blanchard wijst u in zijn onnavolgbare stijl op de kracht en de effectiviteit van positieve feedback. De Orka award zal zowel op het werk als in de privésfeer een bron van inspiratie zijn.

[terug naar boven]

 

De terugkeer van de koningTon van der Kroon - De terugkeer van de koning
ISBN 9020281208

Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap.
We leven in een fascinerende en chaotische tijd. Alles lijkt te veranderen. Op het gebied van politiek en economie, religie en spiritualiteit, relaties en persoonlijke bewustwording zien we grote omwentelingen. Het zijn barensweeën van een nieuw millennium. Een van de grote omwentelingen is de veranderende rol van mannen en vrouwen. Nieuwe beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid doen hun intrede. In dit inspirerende boek ontvouwt Ton van der Kroon, een van de voortrekkers van het mannenwerk in Nederland, zijn visie op de man aan de hand van een aantal oude initiatiemythen, verhalen die op symbolische wijze vertellen over de fasen die mannen in hun leven doormaken. Zo maken wij kennis met Percival en zijn zoektocht naar de heilige graal, Dionysus en zijn rituelen van drank en seks, maar ook met figuren uit moderne mythen zoals Luke Skywalker uit de Star Wars trilogie en Simba uit de Leeuwenkoning. Het boek is een oproep aan de man om zijn werkelijke plek in te nemen en niet vanuit zijn hoofd of vanuit zijn buik, maar weer vanuit zijn hart te gaan leven. Daarmee geeft hij opnieuw vorm aan een oud en universeel thema: De terugkeer van de Koning.

[terug naar boven]

 

De kracht van echte mannenDavid Deida - De kracht van echte mannen
ISBN 9069636034

'Moderne mannen zijn watjes!' hoort Davis Deida regelmatig van zelfstandige, succesvolle vrouwen tijdens zijn workshops en spreekuren. Gevoelige en tedere mannen klagen op hun beurt dat veel moderne vrouwen 'manwijven' zijn geworden.
In de kracht van echte mannen stelt Deida dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het ontbreken van geluk in intieme relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit.
In dit boek geeft Deida antwoord op de vraag hoe we hartstocht kunnen aanwakkeren vanuit een gelijkwaardigheid van beide seksen.

[terug naar boven]

 

De kwestie van gelukDr. René Diekstra - Een kwestie van geluk
Is geluk maakbaar? Of is geluk een kwestie van geluk hebben? Deze vragen behoren tot de belangrijkste in ons leven. En tot de belangrijkste waarmee de psychologie zich bezighoudt. Of zich zou moeten houden.
In dit boek worden inzichten en ervaringen van de psychologie over geluk op een herkenbare, praktische en toepasbare manier beschreven. Over geluk in de vijf voornaamste gebieden van ons leven: werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en zingeving of spiritualiteit.
Leven is als het bewonen van een huis met vijf kamers, een voor elk van die vijf gebieden. Gelukkig leven is het goed onderhouden van het hele huis, van alle kamers.

[terug naar boven]

 

Het VeldLynne McTaggert - Het Veld, de zoektocht naar de geheime kracht van het Universum
ISBN 9020283391

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Nulpuntveld ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het zou wel eens een antwoord kunnen geven op grote vragen als: Wat is menselijk bewustzijn? en: Wat gebeurt er als we doodgaan? Lynne McTaggart is een award-winning journaliste en auteur van het spraakmakende boek Wat artsen je niet vertellen (Lemniscaat 2000). Ze is in Engeland een gerespecteerd woordvoerster op het gebied van reguliere en alternatieve geneeskunde en verschijnt regelmatig op de Britse tv.
Het Veld is een buitengewoon leesbare verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren, dat een revolutie in ons wereldbeeld teweeg zal brengen.
Een baanbrekend en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos.

[terug naar boven]

 

Je gaat het pas zien als je het doorhebtPieter Winsemius - Je gaat het pas zien als je het doorhebt, Over Cruyff en leiderschap
ISBN 905018734X

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', het is zo'n typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer naar kijkt en dan om moet lachen. Cruijff was en is nog steeds een orakel. Voor sommigen een bron van wijsheid, voor anderen van kleurrijke, onbegrijpelijke taal. Maar over één ding is iedereen het eens: als succes de maatstaf is, is Johan Cruijff een leider. Leiders onderscheiden zich immers doordat zij het beste uit zichzelf en hun omgeving kunnen halen. Als speler en als coach stond Johan Cruijff aan de wereldtop.
Dit boek kan gelezen worden als een verzameling van amusante, kleurrijke voetbalverhalen. Bovendien kan de lezer die daarvoor openstaat het een en ander leren van het handelen van Cruijff. Leiderschap wordt op een originele en eenvoudige wijze gedemonstreerd.
Pieter Winsemius putte voor dit boek uit zijn ervaring in het bedrijfsleven en bij de overheid om zijn visie zo helder mogelijk over te brengen. En hij blijkt een groot kenner van Cruijff en vele andere sportcollega's. Natuurlijk vereist het lezen wel een zekere inspanning: je gaat het pas zien als je het doorhebt.
Pieter Winsemius maakte de transfer van firmant bij McKinsey & Company naar lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en is tevens hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Voorheen was hij minister van VROM. Hij schreef eerder o.a. Speel nooit een uitwedstrijd, Ik kan het niet alleen en Ik wou dat ik uw benen had. De auteur heeft zijn honorarium bestemd voor de Johan Cruijff Foundation.

[terug naar boven]

 

Essenties van NLPLucas Derks en Jaap Hollander - Essenties van NLP
ISBN 9063254784

Essenties van NLP biedt de lezer een panoramische blik op het rijke landschap van het Neuro-Linguïstisch Programmeren. Behalve de fundamenten behandelen Jaap Hollander en Lucas Derks de diepere dimensies van dit model van de menselijke ervaring, alsmede diverse nieuwe ontwikkelingen zoals trans-cultureel modelleren, het beïnvloeden van groepsprocessen en spiritualiteit in NLP. Op een verhelderende, genuanceerde manier wordt het landschap nader in kaar t gebracht, waarbij 'hete hangijzers' zoals diagnostiek, positieve en negatieve suggestie en ideologisch en wetenschappelijk geaarde kritiek op NLP uitgebreid aan de orde komen.
Hollander en Derks, beiden psycholoog, beschouwen het beoefenen van NLP als een opwindend experiment. In de afgelopen vijftien jaar onderzochten zij via het Neuro-Linguïstisch Programmeren de psychologische verschijnselen die de praktijk van therapie, training en advies bepalen. Eén van hun bevindingen is dat een groter begrip van de principes achter de NLP-technieken leidt tot meer succes bij het aanbieden van deze vormen van doelgerichte communicatie. De auteurs zijn ervan overtuigd dat het effectief kunnen combineren van verschillende werkvormen steunt op inzicht in de achterliggende principes.
Voor Hollander en Derks is NLP zowel een kunstvorm als een wetenschap. De methode is evenzeer technisch als poëtisch; theorie en praktijk vormen één geheel. Vanuit deze visie hebben beide 'Europese NLP-pioniers', samen met hun collega Anneke Meijer, het grootste deel van de Nederlandse beoefenaars opgeleid. In Essenties van NLP wordt deze visie voor het eerst tot in details onderbouwd, op een wijze die zowel de geoefende als de beginnende gebruiker aanspreekt.

[terug naar boven]

 

De wijsheid van het EnneagramDon Richard Riso en Russ Hudson - De wijsheid van het Enneagram
ISBN 9069636840

Eerder schreven deze twee auteurs Enneagram basisboek. Dit systeem voor persoonlijkheidsduiding schijnt, gezien de talloze (en elkaar inmiddels ook al tegensprekende) boeken erover, nog steeds in ontwikkeling te zijn. Helaas wordt in deze - veel duurdere - uitgave vooral de inmiddels bekende kost geserveerd. Inmiddels hebben de auteurs in gecursiveerde kadertjes wel veel levensverhalen van hun cliënten mogen opnemen en veel bekende persoonlijkheden naar enneagramplaatje geanalyseerd. Bill Clinton blijkt ineens een Drie met een Tweevleugel: de Charmeur. Zo kan iedereen zichzelf analyseren met handige invullijstjes (door het hele boek verspreid) tot een drieledig basiskaraktertype met twee vleugeltypes en talloze subtypen, onderscheidend naar denken-, gevoel- of instincttriades, desintegrerend of integrerend langs voorspelbare gezonde of ongezonde processen. Als extra's hebben de auteurs ook nog zogenoemde instinctvarianten opgediept. Er staan best leuke kaders bij met groeistappentips en opdrachten voor je innerlijk werk dagboek; stel jezelf vooral veel kritische vragen. Inderdaad, dan kom je natuurlijk ook weer op spirituele ontwikkelingsniveaus uit.

[terug naar boven]

 

Kun je een rups leren vliegen?Jan Bommerez en Kees van Zijtveld - Kun je een rups leren vliegen?
ISBN 9080515655

Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap. Het boek gaat over het verschil tussen verandering en transformatie. Veranderen, is iets wat je doet. Transformeren gebeurt vaak pas na een of meerdere doorbraken en heeft daarom te maken met hoe je tegen de dingen aankijkt. Of nog anders: het heeft te maken met zien, en met inzien. Wat je niet ziet, zie je niet totdat je het ziet. En wat je niet inziet, zie je niet in totdat je het inziet. En als je het wel (in)ziet, is dat altijd een onverwachte gebeurtenis. Let op het woord 'gebeurtenis': je doet het niet. De crux is dat, zolang je vasthoudt aan allerlei overtuigingen, je niet echt kan zien. Ken jij wel je eigen mogelijkheden? Weet je wel tot wat je echt in staat bent? Ben je bereid je overtuigingen op te geven over wie jij bent en wat jij kan? Ben jij klaar voor de kwantumsprong van rups naar vlinder? Jouw keus. Je kan het boek ook weer neerleggen en een rupsenclub oprichten. En er zijn natuurlijk ook nog ontelbare andere mogelijkheden. Onderzoek. Geloof niets.

[terug naar boven]

 

Synchronisch levenDeepak Chopra - Synchronisch leven
ISBN 9021539896

We kennen allemaal de ervaring dat sommige gebeurtenissen te toevallig zijn. Misschien moeten wij zelfs het hele begrip toeval wantrouwen en bestaan er verbanden die wij onbewust aanvoelen zonder ze precies te kunnen aanwijzen.
Deepak Chopra is ervan overtuigd dat wij contact kunnen leggen met een gebied van onbegrensde mogelijkheden in onszelf. Zinvol toeval, of synchroniciteit, is een boodschap uit dit gebied. In dit magistrale nieuwe boek laat Chopra zien hoe wij deze boodschappen kunnen inzetten om onze wensen te vervullen en ons leven te vervolmaken. De cursus waarop Synchronisch leven is gebaseerd behoort tot de meest succesvolle van Deepak Chopra. Dit boek is voorbestemd om een klassieker te worden.

[terug naar boven]

 

De terugkeer van de RishiDeepak Chopra - De terugkeer van de Rishi
ISBN 9022525406

Als de Rishi, de eeuwig wetende, in de mens ontwaakt, herinnert hij zich weer zijn centrale plaats in het grote geheel van de natuur. Onze onvolmaakte wereld is door zieke gedachten ontstaan. Om daaraan iets te doen moeten we andere mensen in het licht van de liefde zien. Dit boek gaat over de diepere betekenis van genezing en heling. De auteur, die westerse medicijnen studeerde en opgroeide in India, beschrijft zijn ervaringen in de zoektocht naar heelwording en werkelijke genezing. De Ayurveda, Sanskriet voor 'wetenschap van het leven', het traditionele systeem van Indiase geneeskunde, gaat ervan uit dat de geest heerst over het lichaam. Chopra combineert de principes van deze oude natuurgeneeswijze met zijn westerse medische inzichten. Hij leert zijn patiënten technieken om contact te leggen met het zelf zodat zij op een diep niveau weer in balans komen waardoor genezing plaats kan vinden. Hij pleit voor meditatie en zuiverheid van het bewustzijn. Vooral de transcendente-meditatiebeweging onder leiding van Maharishi Mahesh Yogi is van grote invloed op Chopra's inzichten. In de aandacht voor het onveranderlijke deel van ons zelf ligt onze heelheid.

[terug naar boven]

 

De zeven spirituele wetten van succesDeepak Chopra - De zeven spirituele wetten van succes
ISBN 9023008936

Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze praktische gids liggen de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In de zeven spirituele wetten van succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken.

[terug naar boven]

 

Leven in LiefdeDeepak Chopra - Leven in Liefde
ISBN 9021588544

Ieder van ons heeft het nodig te geloven in liefde. Het is voor iedereen een weldaad erop te vertrouwen dat hij of zij het waard is liefde te onvangen. Allemaal zijn we geboren met een vanzelfsprekend vertrouwen in onszelf en in de liefde, maar als we volwassen zijn heeft dat vertrouwen bijna altijd plaats gemaakt voor twijfels en argwaan. Is liefde wel zo vanzelfsprekend? Ben ik wel de moeite waard om van te houden? Kan ik wel van anderen houden? Het antwoord van Deepak Chopra op deze vragen is een onverbloemd 'ja'. We zijn geboren in liefde en gedurende ons hele leven is het geven en ontvangen van liefde onze natuurlijke staat van zijn. Als we deze oorspronkelijkheid opnieuw kunnen ontdekken zijn we in staat ons leven en onze relaties naar een hoger plan te tillen.In Leven in liefde gebruikt Chopra, arts en specialist in de Ayurveda - de traditionele Indiase geneeswijze - vedische tekens en inzichten uit andere tradities om zijn betoog kracht bij te zetten. Hij onderscheidt zeven stadia van in de liefde (aantrekking, verliefdheid, verkering, intimiteit, overgave, hartstocht en extase) en laat ons zien hoe we met behulp van spirituele inzichten deze stadia succesvol kunnen doorlopen. Met pakkende voorbeelden uit zijn eigen leven en dat van patiënten maakt hij inzichtelijk welke blokkades wij onbewust plaatsen tussen onszelf en ons aangeboren geluk. En Chopra zou Chopra niet zijn als hij niet ook eenvoudige oefeningen en praktische handleidingen gaf om deze blokkades te overwinnen en onze innerlijke kracht te vernieuwen.

[terug naar boven]

 

Leef-tijdDeepak Chopra - Leef-tijd: naar een heldere geest in een gezond lichaam: een nieuwe kijk op ouder worden
ISBN 9021588846

In Leef-tijd: een nieuwe kijk op ouder worden combineert Deepak Chopra zijn theorie van de 'intelligente cel' met recent onderzoek op het gebied van het verouderingsproces. Hij toont op toegankelijke wijze aan hoe de 'negatieve' gevolgen van het ouder worden kunnen worden voorkomen. Chopra gaat ervan uit dat het verouderingsproces ingrijpend kan worden beïnvloed door gebruik te maken van de invloed van ons denken en handelen op onze cellen. Zijn stelling is: naar een heldere geest in een gezond lichaam. Zijn uitgangspunt is spiritueel, maar zijn uitdagende observaties zijn gegrondvest in de moderne wetenschap en zijn kennis van de grote geestelijke tradities. Het paradigma dat Chopra op basis hiervan heeft ontwikkeld, is dat van de 'intelligente' cel. Dit houdt in dat het gehele lichaam een veld van bewustzijn is en dat de activiteit in de cellen direct wordt beïnvloed door ons denken en handelen. Leef-tijd bevat veel praktische aanwijzingen en oefeningen, om zelf Chopra's theorie in praktijk te brengen. Dit boek helpt de lezer een positievere en hoopvollere kijk op het ouder worden te ontwikkelen.

[terug naar boven]

 

Spiritueel golfenDeepak Chopra - Spiritueel golfen
ISBN 9021536978

Een luchtig en geestig verhaal over iemand die leert golfen. Hij ontdekt dat om een goede golfer te worden hij dezelfde principes moet toepassen als om een gelukkig en succesvol leven te leiden. 1) Jij en de bal zijn één 2) Laat de swing gebeuren 3) Vind het nu en je vindt de slag 4) Speel van je hart naar de hole 5) Winnen is onthechte passie 6) De bal weet alles 7) Laat het spel jou spelen. Dat zijn zeven praktische golflessen, maar het zijn ook levenslessen.

[terug naar boven]

 

Vuur in het hartDeepak Chopra - Vuur in het hart
ISBN 9021543354

Voor jongeren maar ook voor volwassenen: Vuur in het hart geeft verassende en diepzinnige antwoorden op wezenlijke vragen. Deepak neemt je mee op een reis door de wereld van de spiritualiteit. Hij vertelt over de waarheid van het hart, over liefde en heelheid, en over hoe je in jezelf de kracht kunt vinden om de wereld te veranderen.

[terug naar boven]

 

Het geluk in jezelfDeepak Chopra - Het geluk in jezelf
ISBN 9069637421

Ieder van ons is op zoek naar geluk. De een zoekt het in een mooiere auto, een derde streeft naar een goede relatie, veiligheid, rijkdom of roem. We denken dat we pas echt gelukkig zullen zijn als onze materiele wensen in vervulling zijn gegaan.
In Het geluk in jezelf laat Deepak Chopra zien dat uiterlijke bronnen van geluk nooit tot echte vreugde kunnen leiden. Echte vreugde zit in onszelf, het is een innerlijke conditie die bepaalt hoe we de wereld bekijken en beleven. Hoe meer we leven vanuit deze onuitputtelijke bron van geluk, hoe meer we zullen merken dat onze wensen als vanzelf worden vervuld, in de vorm van synchroniciteit en toeval. Hij legt uit hoe we de bron van geluk in onszelf kunnen aanboren en daarmee ons leven een nieuwe dimensie kunnen geven.

[terug naar boven]

 

De zeven spirituele wetten voor oudersDeepak Chopra - De zeven spirituele wetten voor ouders
ISBN : 9022546799

Een prachtig praktisch boekje voor ouders om op een eenvoudige wijze kinderen in te wijden in spiritualiteit. In De 7 spirituele wetten voor ouders legt Deepak spirituele concepten zodanig uit dat een kind ze kan begrijpen. Hij laat zien hoe ouders hun kinderen kunnen helpen hun diepste wensen te vervullen en toont hoe kinderen kunnen bereiken wat ze willen. De 7 spirituele wetten brengen je in contact met de werking van de natuur en leren je geïnspireerd en gedreven door het leven te gaan zodat je leven een succes wordt... en blijft. Dat moeten we onze kinderen zien over te brengen en als dat lukt bestaat er niets waar we blijer of trotser op kunnen zijn.

[terug naar boven]

 

De vertraagde tijdArnold Cornelis - De vertraagde tijd: revanche van de geest als filosofie van de toekomst
ISBN 9072258037

Vorig jaar publiceerde de onlangs overleden hoogleraar filosofie en sociale theorie van kennis en wetenschap (1934-1999) het tweede en derde deel van een trilogie: De vertraagde tijd en Rustpunten van de Geest. Hoewel beide uitwerkingen zijn van het eerste deel, Logica van het gevoel, zijn zij ook zelfstandig te lezen. In De vertraagde tijd laat Cornelis zien hoe de twintigste eeuw gedomineerd werd door het machine-denken. De wereld was de wereld van de feiten en daar hoorde een hiërarchisch geordende samenleving bij. De moderne techniek bracht een grote versnelling te weeg; om zich staande te houden moet de mens hierop reageren door te vertragen, dat wil zeggen: te reflecteren.
Zelfsturing en communicatie worden de nieuwe begrippen van de komende wereld der mogelijkheden. Cornelis schrijft met vaart en weet met pakkende metaforen zijn opvattingen te presenteren. Zijn opvattingen vormen een filosofische onderbouwing voor de in zwang komende manier om profit- en non-profit instellingen met behulp van zelfsturing in te richten.

[terug naar boven]

 

Niet morgen, maar nuWayne W. Dyer - Niet morgen, maar nu: naar een nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren
ISBN 9022984915

In Niet morgen, maar nu toont dr. Wayne Dyer aan dat we allemaal 'mentale achilleshielen' hebben, bewust of onbewust. Hij vertelt in begrijpelijke taal hoe deze zwakheden - waardoor we onszelf vaak ernstig tekortdoen en ongemerkt kwellen - opgespoord kunnen worden en hoe we in het dagelijkse leven kracht en inspiratie kunnen vinden zonder belemmerd te worden door onze kwetsbare plekken. De psychotherapeut dr. Wayne Dyer gaat uit van wetenschappelijke psychologische visies op mens en wereld en van de ervaringen vanuit de praktijk, zoals die massaal toegankelijk zijn geworden door de brede stroom van psychotherapeutische literatuur. Maar zijn taal is niet die van een geleerde. Schijnbaar moeiteloos maakt hij de vele verworvenheden van de moderne psychotherapie toegankelijk voor eenieder die niet ten volle tevreden is over zijn bestaan en naar een uitweg of een oplossing zoekt.

[terug naar boven]

 

Geen zee te hoogWayne W. Dyer - Geen zee te hoog: de weg naar meer voldoening, beter functioneren en intenser genieten
ISBN 9022981789

"Dit boek vertegenwoordigt voor mij in meer dan één opzicht een keerpunt", zegt dr. Wayne Dyer in zijn inleiding. "Ik hoop dat het ook voor jou een keerpunt zal zijn. Het laat het hoe en waarom zien van je volledige ontplooiing als mens; het bevat een programma om zo te leren denken, dat je boven je gemiddelde of normale ik uit kunt stijgen en je verder kunt ontwikkelen dan je in je stoutste dromen voor mogelijk had gehouden..."
Dr. Wayne Dyer moedigt mensen aan een menselijke levensstijl te aanvaarden, die niet alleen het leven van dag tot dag tot een vreugde zal maken, maar ook de wereld zal voorzien van creatieve krachten en het levendige voorstellingsvermogen die zij nodig heeft om een menselijker en gelukkiger woonplaats te zijn voor ons allemaal, én voor degenen die na ons komen.

[terug naar boven]

 

The happy workerYolanda Eijgenstein - Happy worker: de aanstekelijke managementvisie van Yolanda Eijgenstein
ISBN 9057591448

In het bedrijfsleven zijn veel zaken gewoon geworden. Niemand vraagt zich nog het hoe en waarom af. Bijvoorbeeld: waarom doe je zaken in een pak? Waarom word je alleen bij je baas geroepen als je iets verkeerd hebt gedaan? Waarom moet iedereen om negen uur beginnen? Waarom krijgt de directeur lekkerder broodjes en een mooier bureau? Waarom vergaderen we altijd binnen? Waarom altijd zittend en niet liggend? Het zijn geen vragen die beslissend zijn voor het succes van je onderneming, maar ze zijn wel medebepalend voor je kijk op bepaalde zaken en de manier waarop je daar vervolgens mee omgaat. Happy Worker is de aanstekelijke managementvisie van de zakenvrouw van het jaar 1997: Yolanda Eijgenstein. Haar visie is gebaseerd op eerlijke aandacht, wederzijds vertrouwen, open communicatie, respect en de durf om jezelf te zijn. Helder, kleurrijk, overzichtelijk, met veel praktijkvoorbeelden en tips. Kortom een boek voor iedereen die op zijn werk met mensen te maken heeft.

[terug naar boven]

 

VIDEO'S: What the bleep do we know en Down the Rabbit hole: The next evolution
What the bleep do we know en Down the rabbit hole; The next evolution
Down the rabbit hole is het verdiepende vervolg op What the bleep do we know!?. Een film over spraakmakende fysica, biologie, bewustzijn, mystiek, realiteit een nog veel meer. De film bevat nieuwe wetenschappelijke informatie, beeldmateriaal en interviews met wetenschappers die niet in What the bleep voorkwamen. De film doet verslag van belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten die een steeds hechtere verwevenheid aantonen tussen kwantummechanica, neurobiologie, het menselijk bewustzijn en de alledaagse werkelijkheid. Deze film zal zeker verrassen.

[terug naar boven]

 

The Hidden Messages in WaterProf. dr. Masaru Emoto - The Hidden Messages in Water
ISBN 4939098001

Een fascinerend boek over het geheugen van water. De homeopathie maakt daar al lang gebruik van maar Emoto toont met prachtige foto's aan dat water geheugen bezit voor stemmingen, gevoelens en uitspraken alsook muziek. Soms ongelofelijk, soms ook reeds bekend.

[terug naar boven]

 

Ondernemen met gevoelR. Fijlstra en H. Wullings - Ondernemen met gevoel
ISBN 9055941212

Niemand wordt graag gedegradeerd tot een robot. Verzakelijking mag daarom niet uitmonden in verharding. Wanneer controleren, sturen en wegsturen leidende motieven zijn, zitten we op een dood spoor. Want mensen en organisaties zijn in de kern zelfhelend, zelfregulerend en zelfsturend. Voor die mensen is dit boek een bron van inspiratie.

[terug naar boven]

 

De profeetKahlil Gibran - De profeet
ISBN 9062716202

Dit meest bekende, door hem in het Engels geschreven boek, van de Libanese dichter en schilder Kahlil Gibran, is een onvergetelijk, onvergankelijk, en onvervangbaar werk geworden. Almoestafa, de uitverkorene en geliefde, die een dageraad was van zijn eigen dag, had in de stad Orphales twaalf jaren gewacht op zijn schip, dat hem terug zou voeren naar zijn geboorte-eiland. En in het twaalfde jaar, op de zevende dag van Ielool, de oogstmaand beklom hij de heuvel buiten de stadswallen en richtte de blik zeewaarts; en zag zijn schip naderen met de mist. Toen werden de poorten van zijn hart opengeworpen en zijn vreugde vloeide uit ver over de zee. En hij sloot zijn ogen en bad in de stilten van zijn ziel.

[terug naar boven]

 

Het DoelE.M.Goldratt - Het doel
ISBN 9027467005

Het streven naar een grotere efficiency in de bedrijfsvoering is bedoeld om tot kostenminimalisatie te komen. Het doel van een bedrijf is echter het genereren van geld. Een te grote nadruk op efficiency in de productie kan van dat doel afleiden. In de door de Amerikaanse organisatieadviseur Goldratt aanbevolen Theory of constraints (beperkingentheorie) worden inefficiënties geaccepteerd. Productiemiddelen die een knelpuntfactor vormen, moeten bij de doorvoer van goederen in het productieproces centraal staan. Het boek is in verhalende vorm geschreven. Centraal staat een fabrieksdirecteur die geconfronteerd wordt met mogelijke sluiting van zijn fabriek en huwelijksproblemen. Hoewel een enigszins technisch en economisch geschoolde lezer het boeiend geschreven boek goed kan volgen, is een nadeel van de veelgebruikte dialoogvorm dat het als handboek ongeschikt is. Een onderhand klassiek boek in de managementliteratuur.

[terug naar boven]

 

Het nieuwe leiderschapDaniel Goleman - Het nieuwe leiderschap
ISBN 9025497683

Leiderschap is een lastige zaak. Iedereen heeft ermee te maken: thuis, in teams, in organisaties. De zorg over goed leiderschap is groot, want er hangt veel van af. De stijl van een leider heeft grote invloed op de prestaties van zijn medewerkers, en daarmee de resultaten van het hele bedrijf. Het aantal theorieën over management en leiderschap is dan ook groot. Daniel Goleman en zijn medeauteurs voegen daar met dit boek een belangrijk nieuw gezichtspunt aan toe. Uit hun jarenlange onderzoek bij bedrijven en instellingen blijkt dat emotionele intelligente leiders aanmerkelijk betere resultaten boeken. Het gaat daarbij ook om duidelijk emotioneel kwantificeerbare resultaten. Bovendien tonen hun experimenten aan dat emotioneel intelligent leiderschap te leren is. Managers, bestuurders en bedrijfsleiders die tot de top behoren, blijken beter dan gemiddeld te scoren als het gaat om openheid, zelfkennis, relativeringsvermogen en empathie. Iedereen bezit deze eigenschappen, maar slechts weinigen weten ze goed te gebruiken. Het nieuwe leiderschap laat zien hoe iedereen dit potentieel in zichzelf en anderen kan ontwikkelen. In het bedrijfsleven, maar ook in politiek, onderwijs, gezondheidszorg en zelfs binnen het gezin kan dit nieuwe leiderschap voor verbluffende verbeteringen zorgen.

[terug naar boven]

 

Krijgen wat je wilt en willen wat je hebtJohn Gray - Krijgen wat je wilt en willen wat je hebt
ISBN 9027467390

Persoonlijke ontwikkeling leidt tot meer geluk in het leven. Dit boek reikt een vijfstappenplan aan om dit geluk te bereiken. De stappen worden in de verschillende hoofdstukken beschreven. Deze methode leert de lezer aan de hand van voorbeelden en de ervaringen van de schrijver hoe een rijk en bevredigend leven geleid kan worden. Tevens wordt de lezer een aantal oefeningen en meditatievormen aangereikt. Alhoewel de rol van God het individuele geluk op geen manier in de weg mag staan, vraagt men Hem tijdens de meditatie om vergiffenis, verlossing en oplossingen voor de belemmeringen van het succes. Zeer commercieel boek dat inspeelt op de momenteel zeer grote interesse in persoonlijke verrijking. Een boek dat geschikt is voor mensen die toe zijn aan een verandering in hun leven.

[terug naar boven]

 

Vier vragen die je leven veranderenByron Katie - Vier vragen die je leven veranderen
ISBN 9022535746

Een gespannen en onaangenaam gevoel is het resultaat van een gedachte. We hebben een gedachte, krijgen een gevoel en reageren daar dan op. In een poging deze onaangename gevoelens te veranderen, zoeken we meestal naar oplossingen buiten onszelf( sport, relaties, eten, alcohol, seks, drugs, geld uitgeven etc.) dit geeft soms tijdelijke troost en het lijkt net alsof we alles weer onder controle hebben. We kunnen ook anders te werk gaan. Door ons denken te onderzoeken pakken we het gevoel bij de wortel aan en dan kan er iets van binnenuit veranderen: orde neemt de plaats in van chaos. Katie gebruikt in het onderzoek 4 vragen en een omkering van de gedachte. Chaos is het gevolg van hechting aan een idee wat niet waar is. Een idee waaraan we vasthouden en waarvan we denken dat het waar is. Het onderzoek brengt iedere keer weer vrijheid en vrede.

[terug naar boven]

 

Emotioneel evenwichtRoy Martina - Emotioneel evenwicht
ISBN 9055990744

Leven vanuit je eigen kracht. In balans zijn met je emoties. Een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect kennen. Geen last van angsten, spanningen of fobieën en andere belemmerende emoties meer hebben. Willen we dat niet allemaal? De arts Roy Martina heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee men zelf aan de slag kan om emoties die een lichamelijke of geestelijke blokkade vormen op te sporen en op te lossen. De methode werkt snel en doeltreffend.

[terug naar boven]

 

Wie ben je echt!Roy Martina - Wie ben je echt!
ISBN 9055990485

Ons onbewuste kan ons enorm tegenwerken. Dit heet onbewuste sabotage. Daar zijn veel voorbeelden van, zoals het uitstellen van belangrijke telefoontjes en van noodzakelijke acties. Ook lichamelijke symptomen: buikpijn of hoofdpijn voor een belangrijke vergadering of voor spreken in het openbaar. De vele huwelijken die tegenwoordig mislukken zijn hier eveneens een voorbeeld van. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat beide partners in hun onbewuste hun eigen sabotagemechanismen met zich meedragen. Het onderkennen van deze sabotagemechanismen kan leiden tot verbetering van de relatie. Veel mensen saboteren hun succes. Maar ook succesvolle mensen kunnen vaak beter als ze hun onbewuste vóór in plaats van tegen zich laten werken. Hoe meer wij weten over ons onbewuste, hoe meer wij er controle over kunnen krijgen. Daardoor kunnen wij ons leven veel positiever laten verlopen. Dit boek laat zien hoe ons onbewuste onze communicatie, ons taalgebruik en onze lichaamshouding beïnvloedt. Ook wordt ingegaan op het belang van het loslaten van zaken die ons niet langer dienen.
Verder wordt beschreven hoe ons onbewuste bepaalde informatie opslaat en bijvoorbeeld een beeld kan geven van vorige levens. Of reïncarnatie nu waar is of niet, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom hoe ons onbewuste hiermee omgaat en de invloed die dit kan hebben op ons huidige leven. Dit boek is van belang voor iedereen die beter wil presteren, meer uit zijn leven wil halen en succesvoller wil zijn op zowel financieel, relationeel, spiritueel, sociaal als fysiek niveau. Het beschrijft technieken om zelf ons leven meer te kunnen beïnvloeden. Na langdurig onderzoek heeft Roy Martina een methode gevonden, Neuro-Emotionele Integratie (NEI®), waarmee op eenvoudige wijze emotionele blokkades opgespoord kunnen worden.

Als je ooit hebt gedacht dat bepaalde zaken in je leven beter waren verlopen als je meer greep had gehad op je onbewuste. Als je lijdt aan angsten, nervositeit, stress of andere zaken die je leven en gezondheid negatief beïnvloeden, dan is dit boek om erachter te komen waarom. Als je meer wilt weten over hoe je jezelf saboteert, dan zul je actie moeten ondernemen. Het is tijd om controle te nemen over je onbewuste. Je kunt beginnen met het lezen van dit boek.

[terug naar boven]

 

Wie ben je nu!Roy Martina - Wie ben je nu!
ISBN 9055991325

In 1997 verscheen Wie ben je echt! waarin Roy Martina uitlegt hoe het onbewuste ons saboteert. Om deze onbewuste sabotages - die wij allemaal hebben - te helen en op te heffen, heeft hij de methode NEI ontwikkeld. NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie; het is een van de succesvolste alternatieve therapieën in Nederland geworden. Behandeling met NEI wordt door verschillende verzekeringen vergoed. Een klein onderzoek aan de Universiteit Utrecht gaf te zien dat NEI een van de effectiefste methoden kan zijn om in korte tijd de kwaliteit van leven te verbeteren. Nader onderzoek is nodig om dit wetenschappelijk verder te onderbouwen. Intussen hebben meer dan 2.000 mensen de NEI-opleiding gevolgd; óf voor zichzelf (ter zelfontwikkeling), óf om er beroepsmatig mee bezig te zijn als NEI-therapeut, óf als aanvullende therapie bij andere alternatieve therapieën. In Italië werken honderden artsen en specialisten met NEI. Roy Martina past de NEI-methode niet meer toe sinds hij een veel effectievere verdieping ervan heeft ontwikkeld: Mind Body Coaching (MBC). Deze verdieping kan door iedereen dagelijks gebruikt worden. NEI behoort als therapie weliswaar tot de top van de alternatieve geneeswijzen, maar is wat minder praktisch om dagelijks toe te passen. Met Mind Body Coaching verkrijg je direct merkbaar effect; onprettige emoties en gevoelens kunnen binnen een paar seconden tot minuten verwerkt en losgelaten worden. Een kwantumsprong voor iedereen die een stressvrij leven wil leiden en innerlijke vrede wil ervaren. In Wie ben je NU legt Roy Martina alle technieken uit van het eerste jaar van MBC (De Weg naar Moeiteloosheid). Het is, evenals Wie ben je echt! een praktisch boek waarmee je direct aan de slag kunt. Tevens introduceert hij hierin de revolutionaire Instant Release Techniek (IRT); een methode waarmee je bliksemsnel onprettige gevoelens en emoties kunt transformeren in innerlijke vrede en rust. Verder gaat hij in op hoe je steeds moeitelozer de lessen kunt leren die je als pijnlijk en vermoeiend ervaart.

[terug naar boven]

 

Chi Neng QigongRoy Martina en Patricia van Walstijn - Chi Neng Qigong
ISBN 9055990884

Chi Neng Qigong komt uit China en vele meesters hebben hun leven aan het ontwikkelen en verfijnen van deze techniek gewijd. 'Chi' of 'Qi'; betekent 'energie'. 'Qong' betekent 'meesterschap' en 'Neng' staat voor 'potentieel'. 'Chi Neng Qigong' staat voor het ontwikkelen van je eigen potentieel om jezelf te helen en daardoor ook anderen. Chi Neng Qigong zorgt ervoor dat de energie door het hele lichaam gelijk verdeeld wordt. Door gebruik te maken van energie worden lichamelijke ziekten hersteld. Mensen die Chi Neng Qigong toepassen hebben een verhoogde weerstand tegen alle ziekten. De balans tussen lichaam en geest wordt geoptimaliseerd. Roy Martina en Patricia van Walstijn brengen deze methode nu naar Europa en geven seminars en cursussen in verschillende landen, waaronder Nederland. In dit schitterend geïllustreerde boek worden de achtergronden van deze methode beschreven en wordt de oefening aan de hand van foto's duidelijk gemaakt. Deze oefening duurt 16 minuten en kan dagelijks gedaan worden. Het boek is zowel een fotoboek als een werkboek waarin tevens veel achtergrondinformatie over deze Chinese geneeskunst te vinden is. Regelmatige oefening van deze simpele methode reinigt het lichaam van negatieve energie, stress en emoties. het is alsof de binnenkant van je lichaam een ontspannende massage krijgt. Chi Neng Qigong verhoogt de weerstand en ondersteunt het immuunsysteem. Het heeft een kalmerend effect op het zenuwstelsel en verbetert de fysieke en emotionele staat. De simpele bewegingen die heel langzaam en tot in perfectie worden uitgevoerd zorgen ervoor dat de geest rustig wordt en kalmeren het zenuwstelsel. De reden dat Chi Neng zoveel resultaat heeft is door de unieke levensenergie stimulerende bewegingen, gecombineerd met langzame en diepe ademhaling, visualisatie en speciale affirmaties.

[terug naar boven]

 

Vitaal zonder angstRoy Martina - Vitaal zonder angst
ISBN 9055990698

Angst is de oorzaak van veel geestelijke en lichamelijke klachten. Een diep verborgen angst kan jaren lang onopgemerkt blijven en plotseling naar boven komen door een onverwacht gebeurtenis. Angst kan zich uiten in lichamelijke klachten als nervositeit, boosheid, relatieproblemen, nagelbijten, eetproblemen, anorexia, vermoeidheid, stress, migraine, hoofdpijn, zenuwtrekjes, hartklachten, verhoogde bloeddruk, ontstekingen en nog veel ergere zaken. Ook is angst de oorzaak van fobieën als hoogtevrees, straatvrees, claustrofobie en noem maar op. Veel mensen kampen hun hele leven met deze uitingen en beseffen niet dat angst de oorzaak is of kunnen maar niet begrijpen waar hun angst vandaan komt. In Vitaal zonder angst geeft de arts Roy Martina aan dat angst te overwinnen is. Hij maakt duidelijk waar angsten vandaan kunnen komen en hoe men vitaal en zonder angst kan leven, zonder daar erg grote inspanningen voor te hoeven doen. Na jarenlang research is er nu een methode ontwikkeld: Emotioneel evenwicht (onderdeel van Neuro Emotionele Integratie) die niet alleen doeltreffend is maar ook heel effectief (97.5% resultaat in fobieën en angsten).

[terug naar boven]

 

Het drama van het begaafde kindAlice Miller - Het drama van het begaafde kind: op zoek naar het ware zelf
ISBN 9026966695

Tussen de eerste publicatie van Het drama van het begaafde kind (1981) en deze bewerkte aangevulde editie liggen vijftien jaar van ervaringen. Ervaringen van de schrijfster met haar eigen therapie en met andere moderne therapeutische methoden, en ook ervaringen met de levensgeschiedenissen van de lezers die haar hebben geschreven en wier aantal zij op enkele duizenden schat. In de tussentijd heeft zij onderzoek gedaan naar de kinderjaren van tal van personen, en dat leidde tot nadere precisering van eerdere inzichten, die ze in dit boek met tal van voorbeelden documenteert en illustreert. De schrijfster houdt zich bezig met de gevolgen van verdringing op persoonlijk en sociaal gebied, met de oorzaken van krenkingen in de kindertijd en het voorkomen daarvan, en tenslotte met de recente, nieuwe mogelijkheden om de gevolgen van vroege traumatiseringen op te heffen.

[terug naar boven]

 

In de voetsporen van de BoeddhaThich Nhat Hani - In de voetsporen van de Boeddha
ISBN 90-6963-707-3

Dit boek beschrijft niet alleen de uitzonderlijke levensloop van prins Siddhartha, maar ook een indrukwekkende inleiding in het boeddhistische gedachtegoed. Rechtstreeks puttend uit het Pali, Sanskriet en Chinese bronnen, schetst Thich Nhat Hani het ontstaan van de eerste boeddhistische gemeenschappen en de belangrijkste soetra's In de voetsporen van de Boeddha portretteert de Boeddha zonder franje, als een man die dicht bij ons staat, niet een superheilige, maar iemand van vlees en bloed die veel moeilijkheden moest overwinnen, ook binnen de kring van eigen leerlingen. Geschreven door de Vietnamese monnik, zenleraar, vredesactivist en schrijver Thish Nhat Hani. Hij is de grondlegger van het geëngageerde boeddhisme en een geliefd leraar in het Westen. Wegens zijn verzoenende rol in de Vietnamese oorlog werd hij genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

[terug naar boven]

 

Op weg naar de energetische mensDr. Yvo van Orshoven - Op weg naar de energetische mens
ISBN 9033432986

In dit boek geeft dr. Van Orshoven zijn eigen evolutie weer. Hij legt de vinger op de zwakke plekken in de klassieke geneeskunde en in ons hele sociale stelsel, dat nogal eens leidt tot afhankelijkheid en consumptief gedrag. Hoe kunnen we opnieuw leren genieten en gezond leven? En weer de energetische mens worden, die we van oorsprong zijn?

[terug naar boven]

 

Spiritueel leiderschapErik van Praag - Spiritueel leiderschap
ISBN 9014061862

Een boek over het ontwikkelen van spiritueel leiderschap. De schrijver verstaat hieronder leiderschap dat gebaseerd is op een besef van verbinding tussen jezelf en anderen; op een visie omtrent wat je wilt creëren, samen met anderen; en op het onder ogen zien van de werkelijkheid zonder schuld of oordeel. De spiritueel leider inspireert tot ontwikkeling van talenten bij zichzelf en anderen. De schrijver maakt voor zijn beschrijving gebruik van bronnen uit de literatuur (romans) en baseert zich op het taoïsme, de joods-christelijke traditie en het boeddhisme. Hij beschrijft de tien 'geboden' die voor hem de kern vormen van spiritueel leiderschap. Het boek is voor ondernemers, managers, bestuurders, politici en verder voor iedereen die zich bewust wil worden van de invloed die hij heeft op, en ondergaat in, zijn leven of werk. De schrijver is psycholoog en andragoog. Hij is onderzoeker, docent, manager en therapeut geweest en werkt nu als organisatieadviseur en trainer in Amsterdam.
Biblion recensie - Jannetta van der Zee.

[terug naar boven]

 

Je ongekende vermogensAnthony Robbins - Je ongekende vermogens: NLP de weg van excellentie
ISBN 9021588463

In deze bestseller Je ongekende vermogens vertelt Anthony Robbins op boeiende wijze wat Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is, en wat NLP voor u kan doen. Het principe is eenvoudig: als u zich een innerlijke voorstelling maakt van hoe u wilt zijn of wat u wilt bereiken, dan heeft dat innerlijke beeld, die innerlijke gedachte, een duidelijke positieve invloed op uw ervaren, uw handelen en het bereiken van resultaten. Hoe dit precies in zijn werk gaat, hoe u de weg van excellentie bereikt, en welke succesformule u daarbij toepast, dat alles - en meer - vindt u in dit boek. Het is een heldere, humoristische en inspirerende tekst die ook u zal helpen zelfbewust en positief te denken. U ontdekt letterlijk ongekende vermogens in uzelf, die een excellent leven mogelijk maken. Anthony Robbins is een internationaal veelgevraagd spreker op seminars en conferenties. Zijn bekendste boek Je ongekende vermogens wordt jaar na jaar herdrukt, en hij heeft al vele tienduizenden geholpen al hun mogelijkheden te realiseren.

[terug naar boven]

 

Intieme vreemdenLillian B. Rubin - Intieme vreemden
ISBN 9026315376

De auteur, bekend van een groot aantal publicaties, zoals Vriendschap en Vrouwen van zekere leeftijd, deed als relatie- en psychotherapeute gedurende enige jaren onderzoek naar huwelijk en gezin. Ze voerde gesprekken met 150 paren over onderwerpen als taakverdeling, verantwoordelijkheid, intimiteit, seksualiteit en opvoeding. Daarnaast put ze uit haar persoonlijke ervaringen en uit haar jarenlange therapeutische praktijk. Op haar kenmerkende manier geeft Rubin in dit boek de gespreksfragmenten letterlijk weer en plaatst ze door kort, kernachtig commentaar in een kader. Op deze wijze ontstaat een bijzonder levendig beeld van veel voorkomend onbegrip tussen vrouwen en mannen binnen relaties en van de achtergrond daarvan, die volgens de auteur gelegen is in het ouderlijk gezin. Hoewel inmiddels over dit onderwerp - de verschillende leefwerelden van vrouwen en mannen - al veel is gepubliceerd, blijft dit boek ook na vijftien jaar actueel. Uiterst herkenbaar voor een relatief breed lezerspubliek.

[terug naar boven]

 

If success is a gameCherie Carter-Scott - If success is a game, these are the rules
ISBN 0767904265

This book is both inspirational and practical. Cherie explains the importance of having an vision but also the importance of setting realistic goals. She provides tools to help manage your time. She shows you how to believe in yourself but also how to cultivate relationships with others. Success can be a difficult and precarious journey, but once we understand what our goals are and the ways that both advances and setbacks can work for us, we can begin to move closer to what we want, and grow as individuals. Illuminated with motivational and personal stories and written in Cherie's warm, engaging tone, If success is a game, these are the rules is a perfect guide for your journey as you seek to fulfill all your dreams.

[terug naar boven]

 

Werkboek voor emotionele intelligentieJeanne Segal - Werkboek voor emotionele intelligentie: een praktische gids ter verhoging van uw EQ
ISBN 902746703X

Het is sinds enkele jaren en vooral na het betreffende boek van Daniel Goleman niet ongewoon om naast 'gewone' intelligentie (IQ) ook 'emotionele' intelligentie (EQ) waardevol te vinden. Denken en voelen kunnen elkaar in de weg zitten en het is duidelijk geworden dat het verstandig is om ook het voelen te ontwikkelen. De schrijfster is klinisch psychologe. Zij heeft een boek geschreven met tal van testjes, proefjes en lijstjes om de emotionele intelligentie te stimuleren. Het boek heeft drie delen: slim voelen, slim leven en slim blijven. Aan de hand van veel voorbeelden wordt bekeken hoe je kunt accepteren wat je voelt, hoe je je in anderen kunt inleven en hoe je emotioneel succesrijk uit de voeten kunt met liefde, werk en gezin. Het boek besluit met een tienstappenplan voor emotionele wijsheid. Hoewel er veel boeken zijn die mensen opwekken hun leven anders (beter) in te richten, is de invalshoek van 'emotionele intelligentie' weer eens wat anders: een sociale, uitgebalanceerde manier om meer van het leven te maken.
Biblion-recensie - D.C.J. Grabijn.

[terug naar boven]

 

Semco-stijlRicardo Semler - Semco-stijl
ISBN 9022515923

Dit boek beschrijft de lotgevallen van het Braziliaanse bedrijf Semco dat - noodgedwongen - een transformatieproces doormaakt van een overgeorganiseerde bureaucratie volgens Westerse 'control'-technieken naar een 'menselijkere' besturingsstijl waar 'eigen richting', creativiteit en innovativiteit centraal staan. In 36 hoofdstukken wordt op meeslepende en humoristische wijze de draak gestoken met traditionele managementtechnieken en laat men zien hoe het anders kan. Hoewel de generaliseerbaarheid van de conclusies twijfelachtig is, vormt het boek verplichte kost voor managers die zijn vastgeroest in hedendaagse besturingsparadigma's. Het boek bevat verschillende appendices (beoordelingsmethoden, communicatie- en begrippenlijst).
Biblion-recensie - F. Faas.

[terug naar boven]

 

In plaats van reorganiserenJoop Swieringa - In plaats van reorganiseren
ISBN 900165195X

Als een vervolg van Op weg naar een lerende organisatie (a.i. 91-31-305-8) van dezelfde (hoofd-)auteur, staat in dit boek de vraag centraal: Waarom blijven we toch steeds maar doorgaan met reorganiseren, is dat nu het kenmerk van een lerende organisatie? Als antwoord wordt op een onconventionele manier de stelling verdedigd: Wie met reorganiseren begint krijgt een bureaucratie terug; wie toe wil naar een ander type organisatie zal moeten veranderen op een manier die past bij dat nieuwe, gewenste type en streeft naar een klantencreatie. Een must voor managers.

[terug naar boven]