• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disclaimer

Al het tekst- en beeldmateriaal op deze website, in welke vorm dan ook (ProFeeling-logo/-beeldmerk, teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden et cetera) is eigendom van ProFeeling, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het materiaal mag alleen gebruikt, opgeslagen en uitgeprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Bepaalde verwijzingen (hyperlinks) in deze website leiden naar websites elders op internet. Over de inhoud van deze websites, en over die van bronnen waarnaar deze op hun beurt verwijzen, heeft ProFeeling geen zeggenschap, en ProFeeling draagt en aanvaardt daarvoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Evenmin houden de hyperlinks naar websites van derden een impliciete goedkeuring van de inhoud daarvan in.

Aan de inhoud van deze website en de hyperlinks naar externe websites kunnen geen rechten worden ontleend.

© ProFeeling B.V. 2007