• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Coaching

Coaching is een methodische en een specifiek op de persoon toegesneden aanpak, die door ProFeeling op een bijzondere wijze wordt toegepast. Het is zelfs de vraag of 'coaching' wel het goede woord is.

ProFeeling werkt eclectisch, dat wil zeggen dat zo nodig alle hulpbronnen rondom de persoon kunnen worden ingeschakeld. Er kunnen verschillende instrumenten worden toegepast.
De coach heeft een intensieve en exclusieve relatie met de gecoachte. Deze is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling in het aangegane traject. De coach intervenieert, spiegelt en geeft mogelijkheden aan. voor de gecoachte om optimaal te functioneren en succesvol te zijn. Vooral de vraag 'Wie wil ik worden?' en het besef dat we daarmee in dynamisch proces zitten in de continue afstemming met onze omgeving komt uitgebreid aan de orde. De Neurofilosofie geeft als wetenschap veel meer een totaalbeeld van de wordende mens dan de specifieke menswetenschappen dat doen vanuit één gezichtspunt.

meer ...