• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Groeien aan problemen

Groeien aan problemen doe je door problemen niet op de traditionele manier te elimineren maar door de energie ervan te gebruiken voor inzicht en groei en de oplossingswijze te integreren in je functioneren. Dat is het kiezen van een oplossingsmethode die meestal het probleem zal oplossen, maar ook ervoor zorgdraagt dat er iets positiefs mee te doen is. Voorwaarde is dat je het probleem niet als een zorgelijk en pijnlijk iets beschouwt, maar als een uitdaging en leermoment. De eerste vraag bij elk probleem is waarom het een probleem is. Dat leert al gauw dat een probleem te maken heeft met je persoonlijke visie hoe de dingen moeten lopen, hoe dingen horen te zijn. Oftewel wat zijn je paradigma's? Als je jouw probleem deelt met anderen zul je al gauw merken dat daar heel verschillend over gedacht wordt.

Belangrijk daarin is dat je leert hoe anderen met dergelijke problemen omgaan. Een zinvolle oplossingsweg zal daarom vaak ontstaan in samenspraak met de bij het probleem betrokkenen. Deze manier van benaderen laat ook ruimte voor het denken waarom bepaalde zaken altijd probleemloos verlopen en andere voortdurend moeilijkheden opleveren. Waar zit de beperkende gedachte in jezelf?
Deze manier van kijken en beleven van de werkelijkheid draagt bij aan je persoonlijke groei, doordat problemen weggehaald worden uit de hoek van bestaande paradigma's en conditioneringen. Niet het denken in oplossingen is leerzaam, maar het denken in oorzaken en gevolgen waarbij het feitelijke probleem slechts fungeert als startpunt van een proces naar inzicht.
Hoe stem ik af op mijn omgeving, welke belemmeringen heb ik zelf en waar kan ik groeien om effectiever te zijn. Hoe ga ik worden in de toekomst en mag ik als persoon op een goede manier rijpen.