• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Persoonlijke ontwikkeling

Voor mensen zijn drie hoofdaspecten van groot belang om in te vullen: 'Welke talenten heb ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?'. Maar vooral: 'Wie wil ik worden?'

'Welke talenten heb ik?' kan onderzocht worden met behulp van testen en zelfonderzoek. 'Wat kan ik?' invullen vraagt om een helder inzicht in je kwaliteiten. Het is wezenlijk om de nodige tijd en moeite te steken in de vraag waar de kracht van je capaciteiten ligt. Voor een deel weet je dat uit schoolresultaten, een deel leer je in de praktijk en een deel wordt je door anderen verteld, zowel in positieve als negatieve zin. Maar altijd weer ontdekken mensen dat ze méér kunnen dan ze dachten. Deze ontdekking doet zich meestal voor in bijzondere omstandigheden of bij een crisis. De vraag is of we daarop moeten wachten. Waarom gaan we nu niet van start?

Het andere deel, 'Wat wil ik?', is nog belangrijker. Mensen die weten wat ze willen, een sterke intentie kunnen neerzetten en hun droom waar willen maken, slagen daar meestal ook in. Het kunnen visualiseren speelt daarbij een zeer belangrijke rol. In de loop van het proces ontstaat inzicht in het proces van “wie wil ik worden “ en hoe daar grip op te krijgen.

meer ...