Van 40% naar 100% rendement

De onderneming heeft een heldere en zeer concreet hanteerbare visie.
De visie is vertaald naar concrete en meetbare doelstellingen voor iedere medewerker.
Het sturen van de organisatie gebeurt veelal vanuit de rechterhersenhelft, visualisaties zijn bij ons belangrijk.
Situationeel leidinggeven is voor ons gewoon en wordt uitgevoerd met passie.
Het HR-beleid kan als professioneel worden gekenmerkt.
We houden regelmatig tweezijdige functioneringsgesprekken, hetgeen tot een actieplan leidt als basis voor verdere ontwikkeling.
Directie, leiding en medewerkers zijn openhartig tegen elkaar, de communicatie is effectief en efficiënt.
Het arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte is kleiner dan 3%.
Nieuwe ideeën komen voort uit de gehele organisatie op alle niveaus.
Wij hebben zorg en passie voor onze toppers, zij kunnen een individueel coachingstraject doorlopen.
Wij trainen ons personeel vaak.
Ons ontslagbeleid is open en respectvol, goodwill is het gevolg daarvan.
Iedereen in de organisatie is dedicated voor onze klanten, wij doen meer dan we beloven.
Wij belonen ons personeel gedifferentieerd.
Onze selectiecriteria zijn helder en concreet en omvatten naast vakmanschap ook sociale intelligentie, normen en waarden.
Ik verkeer vaak in flow.
Wij hebben het lef om moeilijke situaties aan te kaarten en op te lossen.
Authenticiteit is belangrijk en ons gedrag is een uiting van onze principes die we gekozen hebben.

terug naar het testoverzicht